Hydraulické zařízení je mechanický stroj, jehož hlavní součásti jsou 2 písty a mezi nimi uzavřená kapalina - hydraulický olej. Princip hydraulického zařízení vychází z Pascalova zákona. Síla, působící na první píst, vytváří v kapalině tlak, který se přenáší do všech míst kapaliny, tedy i k druhému pístu. Na druhý píst tlačí kapalina stejně velkým tlakem a podle velikosti obsahu pístu působí celkovou silou, která může být větší než byla původní síla na první píst. Ložisko 6205 SKF


 • Mazivo WD-40
   Unikátní mazivo ve spreji WD-40. Pěti - účelový sprej do každé dílny a servisu. Pro nejrůznější použití
 • Teroson
   Špičkové tmely Teroson od výrobce Henkel. Spolu s produkty Loctite tvoří světovou jedničku v chemickém spojování tedy lepení a tmelení. Teroson je značkou automobilového průmyslu.
 • Maziva Molykote
   Světově proslulá maziva Molykote na dosah ruky. Výborné ceny, snadné objednání a rychlé dodání. Molykote shop je tu pro Vás
 • Tlaková síla
  Tlaková síla u hydraulických zvedáků je síla, která je reakcí kapaliny na působení vnější síly. V hydraulice její účinek vyjadřuje veličina tlak.
 • Hydraulické zařízení
  Mezi hydraulická zařízení patří například hydraulický zvedák, hydraulické brzdy, hydraulický lis. A další stroje pracující na principů hydrauliky.
 • Pascalův zákon
  Pascalův zákon mluví o přenosu hydraulického tlaku do libovolného místa v kapalině, přitom se tlak nikde neztrácí. Přenos tlaku je umožněn pohybem částic kapaliny.

Hydraulika

Hydraulika je technická disciplína zabývající se využitím mechanických vlastností tekutin pro technické účely. Teoretické základy poskytuje hydraulice mechanika tekutin. Hydraulika využívá jak znalostí z hydrostatiky, tak i z hydromechaniky. Hydraulika tedy studuje rovnováhu i pohyb tekutin, ale také vzájemné působení tekutin a tuhých těles.